Tietosuojaseloste - Leoni
0

Ostoskorisi on tyhjä


Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen voimaantulopäivä 01.03.2024.


Yleistä
Henkilötietojasi käsittelevä rekisterinpitäjä on Leoni Golf Clothing Oy (jäljempänä ”Leoni Golf”).
Olemme sitoutuneita suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tämä
tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä sinua koskevia tietoja Leoni Golf kerää ja miksi,
miten henkilötietoja säilytetään ja luovutetaan sekä mitkä ovat yksityisyydensuojaan liittyvät
oikeutesi.
Leoni Golf käsittelee henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa ”sinä” viittaa asiakkaisiin,
potentiaalisiin asiakkaisiin tai asiakkaidemme työntekijöihin. Se voi myös viitata muihin
asianomaisiin osapuoliin, kuten tilauksen maksajaan, tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin
edustajiin ja johtajiin, osakkeenomistajiin ja vastuuhenkilöihin. Tässä selosteessa ”me” tai ”yhtiö”
viittaa Leoni Golfiin ja kaikkiin mahdollisiin yhtiöihin, jotka ovat Leoni Golf Clothing Oy:n suorassa
tai välillisessä omistuksessa tai määräysvallassa.


Mitä henkilötietoja Leoni Golf kerää?
Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Leoni Golfin tuotteiden,
palveluiden ja kanavien käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan
tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.
Esimerkiksi kun ostat jotain verkkokaupastamme, osana osto- ja myyntitapahtumaa keräämme
tietoja, kuten nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi. Kun taas selaat
verkkokauppaamme, saamme automaattisesti tietoomme selaimiseen käyttämäsi laitteen IP-
osoitteen, käyttämäsi internet-selaimen ja käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän.
Leoni Golf kerää ja käsittelee joissakin tapauksissa myös lähipiiriisi kuuluvien henkilöiden
henkilötietoja. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi työntekijät, tosiasialliset edunsaajat, edustajat,
maksajat ja muut henkilöt, joihin olemme yhteydessä ja joiden kanssa teemme yhteistyötä.
Alla on lueteltu henkilötietoryhmät, joihin kuuluvia tietoja keräämme ja käytämme. Kuhunkin
ryhmään kuuluvista henkilötiedoista annetaan esimerkkejä. Huomaa, että esimerkit eivät kata
kaikkia tilanteita. Sinulta keräämiemme henkilötietojen tyyppi riippuu sinulle asiakkaana
tarjoamastamme palvelusta tai tuotteesta.


Henkilötietojen tietotyypit:

 • Yksilöintitiedot: esimerkiksi henkilötunnus ja koko nimi
 • Yhteystiedot: esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot: esimerkiksi asiakashistoriasi
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin ja verotukseen liittyvät tiedot: verotusmaa tai ulkomainen verorekisterinumero sekä mahdolliset asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvät tiedot

Keräämiemme henkilötietojen lähteet
Osan Leoni Golfin keräämistä henkilötiedoista saamme suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi
uusilta asiakkailta henkilötietoja kuten nimen ja henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen ja
puhelinnumeron. Laskutustilanteissa voimme joutua keräämään myös luottotiedot, jotta voimme
tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun laskulla. Keräämme tietoa
myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai
pyynnöistä.
Kolmansilta osapuolilta
Keräämme henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten julkisesti saatavilla olevia tietoja ja
tietoja muista ulkoisista lähteistä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle tuotteitamme ja
palvelujamme sekä täyttämään lakisääteiset vaatimukset. Kun esimerkiksi pyydät mahdollisuutta
maksaa laskulla, voimme kerätä laskutukseen liittyvää tietoa muista lähteistä, kuten keskitetyistä
luottotietorekistereistä, joissa on tietoa maksukäyttäytymisestäsi.
Esimerkkejä kolmansien osapuolten tietojen lähteistä:

 • Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esimerkiksi verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja täytäntöönpanoviranomaisten rekisterit)
 • Listat talouspakotteista (esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n ja YK:n, sekä kansallisten järjestöjen ylläpitämät listat)
 • Luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja esimerkiksi maksuhäiriömerkinnöistä
 • Maksutoimeksiantoihin liittyvät tiedot rahansiirtopalvelujen tarjoajilta, kaupoilta, pankeilta, maksupalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta tahoilta
 • Sosiaalinen media (esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tai hakukoneiden kautta julkisesti saatavilla olevat tiedot. Sosiaalinen media voi myös luovuttaa meille tietoja asianomaisissa kanavissa/medioissa käyttämiesi yksityisyysasetusten mukaisesti.

Sähköpostimarkkinointi
Mikäli saamme sinulta luvan, saatamme lähettää sinulle sähköposteja, jotka koskevat
verkkokauppaamme, uusia myytäviä tuotteitamme sekä muita kauppaan liittyviä päivityksiä.  Voit
halutessasi koska vain poistua postituslistaltamme. Mahdollisuus tähän on meiltä saapuneiden
sähköpostien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalvelumme sähköpostiin
info@leonigolf.com.


Puheluiden, verkkotapaamisten ja chat palveluiden tallentaminen
Puheluja ja chat-keskusteluja voidaan tallentaa asiakaspyyntöjen dokumentaatiotarkoituksiin,
toimeksiantojen vahvistamiseksi, turvallisuuden varmistamiseksi, petosten estämiseksi sekä
lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Esimerkiksi verkkotapaamisia, puheluja ja chat-
keskusteluja voidaan tallentaa, jotta tiedämme, mitä tapahtui ja mitä keskustelussa sanottiin sekä
mitä sopimuksia mahdollisesti tehtiin.


Kerättyjen tietojen tallennus
Tarjoamme verkkokauppa-alustan, jolla myymme tuotteita ja palveluita sinulle. Asiakkaistamme
kerätyt tiedot tallentuvat verkkokauppaan kytkeytyvään tietojärjestelmään, tietokantoihin ja
alustan tallennustilaan. Tietosi ovat turvassa, sillä ne on tallennettu palomuurin taakse ja niiden
suojauksesta on huolehdittu asianmukaisin teknisin keinoin.


Miten Leoni Golf käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla?
Yksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja
sopimuksen tai kaupan tekemistä. Käsittelemme henkilötietoja myös siksi, että voimme
dokumentoida ja täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan, esim. tarjota sinulle tuotteitamme
ja palvelujamme sekä hallinnoida niitä.
Esimerkkejä käsittelytoimista, joita sopimuksen täytäntöönpano kanssasi edellyttää:

 • yhteystietojesi kerääminen, jotta voimme toimittaa tilauksesi ja tarjota sinulle asiakaspalvelua, mukaan lukien asiakastuki ja asiakassuhteen hallinnointi sekä yhteydenpito kanssasi
 • taloudellisten tietojesi kerääminen lasku-maksutavan myöntämiseksi

Lakisääteiset velvoitteet
Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten
päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen
käsittelyä.
Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • pakotetarkistukset
 • kirjanpitosäädökset
 • raportointi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille


Oikeutettu etu
Käytämme tarvittaessa henkilötietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseen, mikäli sinun etusi
tai perusoikeutesi ja vapautesi eivät syrjäytä tällaisia etuja.
Esimerkkejä oikeutettuun etuun perustuvasta henkilötietojen käsittelystä:

 • Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita.
 • Profilointi esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin.
 • Taloudellisten ja demografisten tietojen anonymisointi, jotta voimme koota tilastoja tuotteiden ja palveluiden testaus- ja kehittämistarkoituksiin. Anonymisoituja ja koottuja tilastoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.
 • Sosiaalisen median käytön analysointi, jotta voimme tarjota parempaa ja kohdennetumpaa markkinointia ja viestintää sekä palveluja ja neuvontaa, vastata kommentteihin ja tarjota asiakaspalvelua.
 • Oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely.


Suostumus
Antaessasi meille henkilötietojasi verkkokaupassa asioidessasi (esimerkiksi varmentaessa
luottokorttisi, tehdessäsi tilauksen, valitessasi toimitustavan tai palauttaessa tilaamasi tuotteen)
hyväksyt henkilötietojesi keräämisen.
Mikäli tarvitsemme henkilökohtaisia tietoja johonkin muuhun kuin edellä mainittuihin toimiin,
kuten esimerkiksi markkinointiin, kysymme sinulta lupaa joko suoraan tai annamme sinulle
mahdollisuuden kieltäytyä antamasta tietoja.
Mikäli Leoni Golf pyytää suostumustasi, pyyntö sisältää tietoa tietojen käsittelyn tarkoituksesta,
käsittelystä, henkilötietojen tyypistä ja oikeudestasi peruuttaa suostumuksesi. Jos olet antanut
suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös aina oikeus peruuttaa suostumuksesi
milloin tahansa.


Miten hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa?
Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö
sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on luotonmyöntöprosessi lasku-
vaihtoehtoa koskevissa maksutapahtumissa.
Mikäli hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa, annamme sinulle lisätietoja automaattisen
käsittelyn logiikasta sekä sen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista sinulle.
Voit aina ilmaista mielipiteesi pelkästään automatisoituun käsittelyyn, kuten profilointiin,
perustuvasta päätöksestä, jos kyseisellä päätöksellä on sinua koskevia oikeusvaikutuksia (esim.
sopimuksen päättäminen) tai jos päätös vaikuttaa sinuun muuten vastaavalla tavalla
merkittävästi (esim. lasku-maksuvaihtoehdon hylkääminen).


Kenelle Leoni Golf luovuttaa henkilötietoja?
Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa ja palveluiden
tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää.
Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, konserniin kuuluville
yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille.
Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että noudatamme kulloinkin soveltuvia
salassapitovelvoitteita.

Koska henkilötietojasi voidaan jakaa?
Luovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön
panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä, voidaksemme tarjota
palveluitamme. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi turvalliset maksutaparatkaisut sekä
tilauksesi toimituksesta huolehtivat yritykset.
Voimme esimerkiksi luovuttaa tietoja osamaksutilanteissa rahoitusyhtiölle tai verkkokaupan
maksutapapalveluntarjoajalle. Voimme myös jakaa anonymisoituja tietoja yhteiskunnallisiin ja
taloudellisiin tutkimus- tai tilastointitarkoituksiin, jos pidämme sitä yleisen edun mukaisena.


Luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille

 • Viranomaiset: Luovutamme henkilötietoja viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.
 • Ulkoiset liikekumppanit: Luovutamme henkilötietoja ulkoisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Ulkoisia liikekumppaneita ovat esimerkiksi maksutaparatkaisujen tarjoajat ja rahoituksen myyjä -yhteistyökumppanit.
 • Tavaran- ja palveluntoimittajat: Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, joihin sisältyy henkilötietojen käsittelyä Same Goalin puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT- tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tiedonsiirrot kolmansiin maihin
Leoni Golf ei lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin eli niin
kutsuttuihin kolmansiin maihin tai niissä toimiville organisaatioille.
Erityistilanteissa voidaan tehdä poikkeus, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä
edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen. Erityistilanteissakin
tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa vain, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU-komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
 • Muita asianmukaisia suojatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU- komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt. Saat kopion Leoni Golfin tiedonsiirtoon käyttämistä EU:n mallisopimuslausekkeista osoitteesta  www.eur-lex.europa.eu .

Miten Leoni Golf suojaa henkilötietoja?
Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset
turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen,
väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muuntelun ja tuhoamisen varalta.
Esimerkiksi antaessasi meille maksutapahtuman yhteydessä luottokortittietosi, tiedonsiirto
salataan käyttäen suojattua SSL-protokollatekniikkaa. Noudatamme lisäksi PCI-DSS-vaatimuksia
ja käytämme muita alalla yleisesti hyväksyttyjä standardeja.


Mitkä ovat yksityisyydensuojaan liittyvät oikeutesi?
Sinulla on seuraavat oikeudet Leoni Golf hallussa oleviin henkilötietoihisi liittyen:

 • Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi.
 • Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi.
 • Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
 • Jos hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeuspyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.
 • Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Meillä on lainsäädännön vuoksi joissakin tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi
asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, silloin kun tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin
perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.


Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos
olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan
henkilötietojesi käsittelyä. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes
tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia
sinun etuihisi nähden.
Jos olet oikeutettu rekisteröimiemme tietojen poistamiseen mutta tarvitset niitä oikeusvaateen
puolustamiseksi, voit pyytää Leoni Golfia rajoittamaan tietojen käsittelyn tietojen säilyttämiseen.
Vaikka tietojesi käsittelyä olisi rajoitettu yllä kuvatun mukaisesti, Leoni Golf voi silti käsitellä
tietojasi muilla tavoilla, jos se on tarpeen oikeusvaateen täytäntöön panemiseksi tai jos olet
antanut siihen suostumuksesi.


Oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustavaa henkilötiedon käsittelyä
Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos se perustuu Leoni Golfin
oikeutettuun etuun, mukaan lukien käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin
liittyvään profilointiin.


Oikeus peruuttaa suostumus
Kun tietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa
suostumuksesi milloin tahansa. Kun Leoni Golf pyytää suostumustasi, pyyntö sisältää tietoa
oikeudesta peruuttaa suostumuksesi.


Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä
oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai
sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle
rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.
Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön
velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön
panemiseksi.


Kuinka kauan Leoni Golf säilyttää henkilötietoja?
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty
ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät. Säilytämme tietojasi niin kauan
kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten
mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kuten kirjanpitoon säilytämme
tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laki ja säännökset sitä
edellyttävät.
Esimerkkejä säilytysajoista
Kirjanpitosäädökset: lain vaatimia tietoja säilytetään 10 vuoteen asti.
Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: Leoni Golfin kanssa tekemääsi sopimukseen liittyviä
tietoja säilytetään 10 vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä.


Miten voin ottaa yhteyttä Leoni Golfiin tai tietosuojavaltuutettuun?
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai olet tyytymätön tapaamme käsitellä
henkilötietojasi tai haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Leoni Golfiin
sähköpostitse:
Leoni Golf Clothing oy, y-tunnus 3352665-8
info@leonigolf.fi


Tietosuojaselosteen muutokset
Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten
tietosuojaselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään
merkittäviä muutoksia, annamme siitä ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää.


Lue myös evästeistä
Evästeselosteessa kerromme tarkemmin siitä, millaisia evästeitä käytämme.